PRAKTIJK

Als therapeut ben ik aangesloten bij het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) onder nummer 57482021-06-22.

CAT is een beroepsvereniging voor professionals die werkzaam zijn als complementair therapeut. Alle professionals voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn opgesteld door het CAT.

Ik werk volgens de richtlijnen van de GAT -beroepscode.. In deze beroepscode staan de richtlijnen voor een professionele praktijkvoering van een complementaire therapeut. Daarnaast moeten de aangesloten therapeuten minimaal HBO geschoold zijn en jaarlijks bij- en nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Voor meer informatie over deze beroepscode, klik hier.

Als therapeut val ik tevens onder de Wkkgz- klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie www.catgeschillen.nl. Een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Beroepsverzekeraar Aanvullend therapeuten. De polis heeft een volledige Wkkgz-dekking